Vəlixanlı N. M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan (1993)

Vəlixanlı N. M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan (1993)
Title:Ərəb xilafəti və Azərbaycan
Author:Nailə Məmmədəli qızı Vəlixanlı
Translator:
Editor:Elmi redaktoru: Z. M. Bünyadov; Redaktoru: M. Əsədova
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Azərnəşr
Year:1993
Pages:157
ISBN:5552010914
File:PDF, 30.8 MB
Download:Click here
Vəlixanlı N. M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Elmi redaktoru: Z. M. Bünyadov; Redaktoru: M. Əsədova. Bakı: Azərnəşr, 1993, 157 s. ISBN 5552010914