Rafiq bəy İsmayıl. İxşidlər dövləti, 935-969-cu illər (2007)

Rafiq bəy İsmayıl. İxşidlər dövləti, 935-969-cu illər (2007)
Title:İxşidlər dövləti (935-969-cu illər)
Author:Rafiq İsmayıl oğlu İsmayılov
Translator:
Editor:Elmi redaktorlar: Z. M. Bünyadov, N. M. Vəlixanlı
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Adiloğlu” nəşriyyatı
Year:2007
Pages:208
ISBN:
File:PDF, 27.5 MB
Download:Click here

İsmayılov R. İ. İxşidlər dövləti (935-969-cu illər). Elmi redaktorlar: Z. M. Bünyadov, N. M. Vəlixanlı. Bakı: “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2007, 208 s.

Annotasiya: İxşidilər (935-969) dövrü Misirindən bəhs edən bu monoqrafiyada əslən Fərqanə türkü olan sülalənin ölkədə hakimiyyətə gəlməsinin ilkin şərtləri və nümayəndələrinin hərbi–siyasi fəaliyyəti sayəsində sosial iqtisadi və mədəni həyatda baş verən inkişaf və pozitiv dəyişikliklər, onların mahiyyəti, xarakteri, istiqamətləri və məntiqi nəticələri tarixə tərəfsiz və qərəzsiz elmi yanaşma zəminində araşdırılmışdır. İxşidilər (935–969) dövrü Misirindən bəhs edən bu monoqrafiyada əslən Fərqanə türkü olan sülalənin ölkədə hakimiyyətə gəlməsinin ilkin şərtləri və nümayəndələrinin hərbi–siyasi fəaliyyəti sayəsində sosial iqtisadi və mədəni həyatda baş verən inkişaf və pozitiv dəyişikliklər, onların mahiyyəti, xarakteri, istiqamətləri və məntiqi nəticələri tarixə tərəfsiz və qərəzsiz elmi yanaşma zəminində araşdırılmışdır.

Leave a Comment