İbn Haldun. Mukaddime. 3. Cilt (1996)


İbn Haldun. Mukaddime. 3. Cilt. Çeviren: Zakir Kadirî Ugan. MEB Yayınları: 483, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 56, Şarkİslâm Klasikleri: 4. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1996, 440 s. ISBN 975-11-0361-4

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 13.9 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀