İbn Haldun. Mukaddime. 2. Cilt (1996)


İbn Haldun. Mukaddime. 2. Cilt. Çeviren: Zakir Kadirî Ugan. MEB Yayınları: 482, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 55, Şarkİslâm Klasikleri: 4. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1996, 666 s. ISBN 975-11-0360-6

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 19.5 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀