Əfzələddin Ə., Məmmədli Q. Türk savaş sənəti (1996)


Əfzələddin Ə., Məmmədli Q. Türk savaş sənəti. Elmi redaktorları: N. Cəfərov, M. Rəsulov, M. Fətəliyev. Bakı: “Yazıçı” ədəbi nəşrlər evi, 1996, 176 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 13.3 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: Türk savaş sənətinin özünəməxsusluğunu zəngin tarixi faktlar əsasında üzə çıxaran bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.