Azərbaycan folkloru antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, II cild (2009)

Azərbaycan folkloru antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, II cild (2009) pdf


Azərbaycan folkloru antologiyası, XIX kitab, Zəngəzur folkloru, II cild. Toplayan və ön sözünün müəllifi: R. Təhməzoğlu; Tərtib edənlər: H. İsmayılov, R. Təhməzoğlu, Ə. Ələkbərli; Redaktor: H. İsmayılov. Bakı: “Nurlan” nəşriyyatı, 2009, 416 s.

File format: PDF
File size: 1.41 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀