Ahmed Hamdi Akseki. Askere Din Kitabı (1977)

Ahmed Hamdi Akseki. Askere Din Kitabı (1977) pdf


Ahmed Hamdi Akseki. Askere Din Kitabı. 3. Baskı. Sadeleştiren: Talat Koçyiğit; Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 187. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1977, 319 s.

File format: PDF
File size: 73.1 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀

Kitabın 1925 yılında yapılan ilk baskıda (271 sayfadan müteşekkil) adı “Askere din dersleri” olarak geçiyor.