Quliyeva S. Z. Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi, 1930–1999–cu illər (2014)

Quliyeva S. Z. Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi, 1930–1999–cu illər (2014) pdf


Quliyeva S. Z. Vartaşen (Oğuz) rayonunun əhalisinin milli tərkibi, 1930–1999–cu illər // Bakı Universiteti Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası №2, 2014, s. 167176.

File format: PDF
File size: 0.3 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀