Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VII. Kitap (2003)

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VII. Kitap (2003)
Title:Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VII. Kitap
Author:Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî
Translator:
Editor:
Language:
Series:
Place:
Publisher:
Year:
Pages:
ISBN:
File:
Download:Click here
Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. VII. Kitap. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Dağdat 308 numaralı yazmanın transkripsiyonu – dizini. 1. Baskı. Hazırlayanlar: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, Robert Dankoff; Kitap Editörü: M. Sabri Koz. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003, XXXVIII+372 s.