William, archbishop of Tyre. A history of deeds done beyond the sea. Vol. I (1943)

William, archbishop of Tyre. A history of deeds done beyond the sea. Vol. I (1943) pdf


William, archbishop of Tyre. A history of deeds done beyond the sea. In two volumes. Vol. I. Translated and annotated by Emily Atwater Babcock and A. C. Krey; Editor: Austin P. Evans; Records of Civilization Sources and Studies: . New York: Columbia University Press, 1943, XII+556 p.

File format: PDF
File size: 22.2 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Table of Contents Frontmatter Volume One INTRODUCTION (page 3) PROLOGUE (page 53) BOOK I. Christianity Aroused for the Relief of Jerusalem: Peter the Hermit and Other Bands Begin the March (page 60) BOOK II. The Armies of the First Crusade Proceed to Constantinople (page 116) BOOK III. Capture of Nicaea and the March through Asia Minor (page 152) BOOK IV. Crusaders Overrun Northern Syria and Begin Siege of Antioch (page 187) BOOK V. Siege and Capture of Antioch (page 225) BOOK VI. Crusaders Besieged; A Miraculous Victory (page 261) BOOK VII. Dissension among the Crusaders; They March on Jerusalem (page 298) BOOK VIII. End of the Pilgrimage: Jerusalem Captured (page 339) BOOK IX. Godfrey, Defender of the Holy Sepulchre: Precarious Tenure of Jerusalem and Antioch (page 379) BOOK X. King Baldwin I: Expansion of the Kingdom (page 415) BOOK XI. End of the Reign of Baldwin I: Further Conquests by Jerusalem and Antioch (page 460) BOOK XII. Baldwin II: Troubles in Northern Syria (page 517)

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Barptolomaeo Georgieuich. De Turcarum ritu et caeremoniis (1544)
Mohaç esiri Bartholomaeus Georgiević (1505-1566) ve Türklerle ilgili yazıları (1998)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
Экозьянц Ф. В. «Исраэл Ори. Ларец Пандоры». Книга 1: Персия (2020)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
Voyages d'Ibn Batoutah. Tome III (1855)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. II (1962)
The Travels of Ibn Baṭṭūṭa, A.D. 1325–1354. Vol. I (1958)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Le voyage d'outremer de Bertrandon de La Broquière (1892)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
XV'inci Asır Tarihçisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939)
Alan Palmer. 1853–1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (1999)