Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)

Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya (2014)
Title:Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya=Geography of the Azerbaijan Republic. Vol. I: physical geography
Author:AMEA akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
Translator:
Editor:Baş redaktor: R. M. Məmmədov; Elmi redaktor: E. K. Əlizadə
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Avropa” nəşriyyatı
Year:2014
Pages:530
ISBN:
File:PDF, 116 MB
Download:Click here

Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası. I cild: fiziki coğrafiya. Baş redaktor: R. M. Məmmədov; Elmi redaktor: E. K. Əlizadə. Bakı: “Avropa” nəşriyyatı, 2014, 530 s.

Annotasiya: “Azərbaycan Respublikasının coğrafiyası” üç cildliyinin birinci cildində ölkə ərazisində fiziki coğrafiyanın müxtəlif sahələrinə aid çox illər ərzində aparılan kompleks tədqiqatlar ən son məlumatlar nəzərə alınmaqla ümumiləşdirilərək təqdim olunmuşdur. Əsərdə Azərbaycan Respublikasının relyefi, geoloji quruluşu, iqlimi, daxili suları, torpaq və bitki örtüyü, landşaftları geniş şəkildə təhlil olunmuş, onların regional xüsusiyyətləri araşdırılaraq, ölkə ərazisində fiziki-coğrafi rayonlaşdırma vahidləri ayrılmış və hər bir rayonlaşdırma vahidi zəngin materiallar əsasında işıqlandırılmışdır.