Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019)

Elfin Tataroğlu. Bahriye (2019) pdf


Elfin Tataroğlu. Bahriye: Aydınlanma Yolunda Bir Ömür. 12. Baskı. Asi Kitap: 73, Edebiyat: 11. İstanbul: Asi Kitap, 2019, 275 [20] s. ISBN 9786059331388

File format: PDF
File size: 5.43 Mb

▶▶▶▶▶Download◀◀◀◀◀


Elfin Tataroğlu 1978 İzmir doğumlu. İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Accademia ltaliana Floransa’da tasarım ve dil eğitimi aldı. Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yüksek lisans yaph. Halen İstanbul Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi ve Organizasyon doktorası yapmaktadır. Üniversitede öğretim görevlisi olarak yönetim ve liderlik dersleri vermektedir. Güncel yazıları çeşitli yerel gazeteler, dergiler ve intemet haber sitelerinde yayınlanmaktadır. Bahriye Üçok’un (kızlık soyadı “Kalkancı”) hayatını anlattığı “Bahriye” yazarın ilk romanıdır.

Related posts:

Nesrin Yıldırım. XIX. yüzyılda Batum Sancağında sosyal ve ekonomik durum (1800-1877). Yüksek lisans ...
Şərifli K. K. Azərbaycan əlyazma kitabı və kitabxanaları (2009)
Fuad Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar (1976)
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin. Şerh-i Dîvân-ı Alî (1839)
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri (2004)
Baskın Oran, Fadıl Kocagöz. Kenan Evren'ın Yazılmamış Anıları (1989)
S. G. Klyashtorny, T. İ. Sultanov. Kazakistan: Türkün üç bin yılı (2004)
Rıza Zelyut. Türk Aleviliği (2015)
Milliyetçi Türkiye'ye Doğru (1969)
Peter Trawny. Teknik, Sermaye, Medya (2017)
İbn Battûta Seyahatnâmesi. II. Cilt (2004)
Marcus Aurelius. Düşünceler (2013)
Şükrü Tezer. Atatürk'ün Hatıra Defteri (1995)
Hüseyin Nihâl Atsız. Türk Ülküsü (2016)
Osman F. Sertkaya. Nihâl Atsız (1987)
Alakbarli A. Y. The monuments of Western Azerbaijan (2007)
Önder Kaya. Tanzimat'tan Lozan'a Azınlıklar (2004)
Ali Güler. Osmanlıdan Cümhuriyete Azınlıklar (2003)
Fuat Dündar. Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar (2000)
Fuat Dündar. Modern Türkiye'nin Şifresi: İttihat ve Terakki'nin Etnisite Mühendisliği, 1913–1918 (20...
Fuat Dündar. İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913–1918 (2002)
Bertrandon de la Broquière'in Denizaşırı Seyahati (2000)
Alan Palmer. Osmanlı İmparatorluğu: Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi (1995)
XV'inci Asır Tarihçisi Şükrullah. Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939)
Alan Palmer. 1853–1856 Kırım Savaşı ve Modern Avrupa'nın Doğuşu (1999)
Əski çap kitabları kataloqu. III cild: ərəbdilli kitablar (2010)
Əski çap kitabları kataloqu. II cild: farsdilli kitablar (2007)
Əski çap kitabları kataloqu. I cild: türkdilli kitablar (2008)
Ethel G. Stewart. Dene ve Na–Dene Kızılderilileri (2000)
Erol Toy. Türk Gerilla Tarihi (1970)