Məmmədli R. H. Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (2007)

Məmmədli R. H. Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti (2007)
Title:Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti
Author:Tərtibçi redaktor: Rafiq Məmmədli
Translator:
Editor:Redaktor: Məmməd Adilov
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Kitab Kulubu
Year:2007
Pages:207
ISBN:9789952808742
File:PDF, 180 MB
Download:Click here
Lüğətə müasir Azərbaycan dilində işlənən ərəb və fars mənşəli (təqribən 3500-ü ərəb, 1200-ü fars, 300-ü isə mürəkkəb ərəb-fars və fars-ərəb mənşəli sözlər olmaqla) 5000-dək söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir. Bunlar gündəlik həyatda işlədilən söz və ifadələr, islamiyyətə aid kəlmələr, həmçinin Azərbaycan şəxs adlarıdır.

Lüğətdə ərəb və fars sözləri Azərbaycan dilində tələffüz edildiyi qaydada – müasir orfoqrafiya prinsiplərinə uyğun verilmişdir.

Kitab orta məktəb şagirdləri və müəllimləri, tələbələr və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.