Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki’de on sene. 1. cilt (2006)

Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki'de on sene. 1. cilt (2006)
Title:İttihat ve Terakki’de on sene. 1. cilt: İttihat ve Terakki neydi ?
Author:Muhittin Birgen
Translator:
Editor:Hazırlayan ve notlayan: Zeki Arıkan
Language:Turkish
Series:Kitap Yayınevi: 108, Sahaflar Çarşısı dizisi: 3
Place:İstanbul
Publisher:Kitap Yayınevi
Year:2006
Pages:VIII, 1-547
ISBN:9756051221, 9789756051221, 9756051213
File:PDF, 7.59 MB
Download:Click here

Muhittin Birgen. İttihat ve Terakki’de on sene. 1. cilt: İttihat ve Terakki neydi ?. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006, VIII+547 s. ISBN 9756051221, ISBN 9789756051221, ISBN 9756051213

Türkiye’nin yakin tarihine damgasini vuran ve gelecegini etkileyen pek çok olay 1908-1918 yillari arasinda Ittihat ve Terakki Firkasi iktidari altinda gerçeklesti. Bu nedenle Ittihat ve Terakki Firkasi’na iliskin anilar günümüzü anlama çabasi için büyük bir deger tasiyor. Hele hele bu anilar, söz konusu partinin sözcülügünü yapan, ideolojisini savunan bir gazetede çirakliktan baslayip basyazarliga kadar yükselmis ve egitimci, yazar, çevirmen, kooperatifçi, siyaset adami, düsünür, Tanin basyazari, Mustafa Kemal Pasa’nin Matbuat ve Istihbarat Umum Müdürü, Azerbaycan Maarif Komiserligi Danismani, Bakû Üniversitesi’nde doçent, Meslek, Halk gazetelerinin yayincisi, Aydin Incir Müstahsilleri Kooperatif Müdürü, Osmanli Mebusan Meclisi’nde Çorum, TBMM’de Mardin Milletvekili Muhittin Birgen’in kaleminden çikmissa… 1936-1937 yillarinda Son Posta gazetesinde Ittihat ve Terakki’de On Sene adiyla tefrika edilen bu anilar 1908-1918 dönemiyle sinirli kalmayarak Milli Mücadele’yi de kapsayacak biçimde Cumhuriyet’in ilk yillarina dogru uzaniyor. Cografi olarak ise bir yandan Istanbul’dan Balkanlar ve Almanya’ya; öte yandan Anadolu bozkirlarina, Suriye çöllerine, Hazar Denizi ufuklarina kadar çok genis bir bölgeyi kapsiyor. Muhittin Birgen’in bir dönemin, bir çagin, bir kusagin, bir partinin tarihine isik tutan anilari kamuoyunda yeni bir tartisma ortami yaratacak ve hepimize yakin tarihimizi, bu tarih içinde rol oynayan kisileri yeni bir bakis açisiyla degerlendirme ve sorgulama firsati verecek. Anilarin Ittihat ve Terakki’de On Sene/ Ittihat ve Terakki Neydi? adli ilk cildini, Ittihat ve Terakki’de On Sene/Ittihat ve Terakki’nin Sonu ve Memleket Haricindeki Ittihatçilar adını taşıyan ikinci cildi izliyor.

Related posts:

Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'n...
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)
Əkbər N. Nəcəf. Miflərin köçü (2017)