Atilla Oral. Kafkasya’da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç’te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Killigil (2016)

Atilla Oral. Kafkasya'da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç'te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa'nın kardeşi Nuri Killigil (2016)
Title:Kafkasya’da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç’te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Killigil
Author:Atilla Oral
Translator:
Editor:
Language:Turkish
Series:
Place:İstanbul
Publisher:Demkar Yayınevi
Year:2016
Pages:XXXII, 928
ISBN:6058942888, 9786058942882
File:PDF, MB
Download:Click here

Atilla Oral. Kafkasya’da İslâm Ordusu Kumandanı, Haliç’te silâh ve cephane fabrikatörü, Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Killigil. İstanbul: Demkar Yayınevi, 2016, XXXII+928 s. ISBN 6058942888, ISBN 9786058942882

İlk kez yayımlanan fotoğraf ve belgelerle,

Nuri Paşa (Killigil) sabotajı!..

 • 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı ve Teğmen Nuri Bey’in Trablusgarp hatıraları.
 • I. Dünya Savaşı’nda Afrika Grupları Kumandanı Nuri Paşa’nın faaliyetleri.
 • Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Paşa ve 15 Eylül 1918, Bakü zaferi.
 • Kurtuluş Savaşı yıllarında Nuri Paşa ve Erzurum’da kurduğu “İş Ocağı”
 • Nuri Paşa’nın kardeşi Ertuğrul ve Almanya’da aldıkları çinicilik eğitimi.
 • 1925’te Nuri Paşa’nın kurduğu “Kütahya Çini İşleri Türk Anonim Şirketi”
 • 1926’da Nuri Paşa’nın Kütahya’da kurduğu “Çini ve Seramik Fabrikası”
 • Nuri Paşa’nın Polonya’dan aldığı silah – cephane tasarımı patentleri.
 • Türkiye’nin İlk Endüstriyel Silah Tasarımcısı Nuri Paşa’nın projeleri.
 • Nuri Killigil’in Karaburun civa madeninden çıkan binlerce yıllık tarih.
 • Nuri Killigil, Zeytinburnu Silah ve Cephane Fabrikası’nı nasıl kurdu?
 • Nuri Killigil, Sütlüce’deki Silah ve Cephane Fabrikası’nı nasıl kurdu?
 • Seri ve endüstriyel üretilen Nuri Killigil tasarımı uçak bombaları.
 • Tasarım ve uygulaması Nuri Killigil’e ait el bombası: “Nuri Tevhit”
 • II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası ile Führerşinas burjuvazimiz.
 • Nuri Killigil’in Mısır ve Suriye’de kurmaya çalıştığı silah fabrikaları.
 • Nuri Killigil hakkında uydurma yazılar, tarihçi ve yazar sabotajları.
 • Askeri depolardan silah çalan Yahudi silah ve cephane kaçakçıları.
 • İstanbul’dan İsrail’e silah ve cephane kaçıran gizli Yahudi örgütleri.
 • Türkiye’ye gönderilen ABD Askeri Yardım Malzemesi ve çıfıt amacı.
 • İki akın bir arada: Filistin’e Yahudi akını, Türkiye’ye ABD yardımı akını.
 • Nuri Killigil’in Mısır, Ürdün ve Suriye için imal ettiği silah ve cephaneler.
 • Türk Savunma Sanayii’nde Özel Sektör ve Nuri Killigil nasıl yok edildi?
 • Sütlüce infilâkında şüphe veren ayrıntılar? Yahudi sabotajı ihtimalleri.
 • İstanbul Yahudileri Taksim’deki Alman Sarayı’nı neden satın almak istedi?
 • 1949 TBMM kapalı oturum tutanakları neden devlet sırrı gibi saklanıyor?
 • Nuri Paşa’ya Müftülük sabotajı: Müftü’nün cenaze namazı kılınmaz fetvası!
 • Sabotaj kurbanı Nuri Paşa için yapılan imamsız ve hocasız cenaze töreni!
 • Nuri Killigil Fabrikası Şehitliği neden yıllardan beri harap bir halde duruyor?
 • İlk kez yayımlanan ve bilinmeyen fotoğraflarla Nuri Killigil ve aile fertleri.

(Arka kapak metni)

Related posts:

Hüseynzadə Ə. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan tarixşünaslığı (1967)
Sam Mirzə Səfəvi. Töhfeyi-Sami (2022)
Bayram Arif Köse. Sâcoğulları ve Güney Kafkasya, 276-317/889-929 (2017)
მაჯდ-ოს-სალტანე. ქალაქ თბილისის აღწერა (1971)
Fatih Yurttaş. Balkanlarda bir uç beyi ailesi: Mihaloğulları (1300-1600). Yüksek lisans tezi (2018)
Sezgin Kaya. Tanzimat dönemi Osmanlı ordusu (1839-1876). Yüksek lisans tezi (2005)
Arif Koday. Osmanlı ordu teşkilâtında akıncı ocağı. Yüksek lisans tezi (2001)
Abdullah Ekinci. Ortadoğu'da marjinal bir hareket: Karmatîler (2005)
Salih Özbaran. Bir Osmanlı kimliği: 14.-17. yüzyıllarda Rûm/Rûmi aidiyet ve imgeleri (2017)
Mariya Kiprovska. The military organization of the Akıncıs in Ottoman Rumelia. These (2004)
Orçun Kıral. Malkoçoğulları ve Osmanlı tarihindeki yeri. Yüksek lisans tezi (2022)
Mehmet Cemil. Çandaralı Halil Paşa niçin öldürüldü (1933)
Hilal Çiftçi. Osmanlı - Safevi ilişkilerinin diplomatik dili. Doktora tezi (2015)
Hüseyin Gökçe Varol. Wusun tarihi. Yüksek lisans tezi (2022)
Kolektif. Safevîler ve Şah İsmail (2014)
Q. Voroşil. Qafqaz Albaniyası (1993)
Ulu baban kim olub ? III kitab: Faxralı, Saraçlı, İmirhasan və Qoçulu kəndləri - XIX yüzilə aid kame...
Самаркандские документы XV-XVI вв.: о владениях Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане (1974)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Çandarlı vezir ailesi (1974)
İsmail Naci Zeyrek. Çandarlı Ailesi'nin sanat hamiliği ve Bursa Ali Paşa Camii. Yüksek lisans tezi (...
Veli Vehbi Bardakçı. Osmanlı klasik döneminde Çandarlı ailesi. Doktora tezi (2019)
Hacıyev F. V. XIX əsr Borçalı əhalisinin imtiyazlı zümrələri kameral təsvirlərdə (2021)
Erol Ulubelen. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye (1982)
Bilâl N. Şimşir. İngiliz belgelerinde Atatürk. 8 cilt (1973-2006)
Ziya Şakir. Sultan Hamid'in son günleri (2011)
Ekber N. Necef, Ahmet Annaberdiyev. Hazar ötesi Türkmenleri (2003)
Ekber N. Necef. Karahanlılar (2005)
Əkbər N. Nəcəf. İnanc yaddaşı (2014)
Əkbər N. Nəcəf. Moğol şahmatı-Hüləgü xan (2022)
Hakkı Dursun Yıldız. Sacilər (2019)