Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (2012)
Title:Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (I-II hissə)
Author:Məmməd Səid Hacı Fəqir oğlu Ordubadi
Translator:
Editor:Azərbaycan Respuhlikası Mədəniyyət ve Turizm Nazirliyi
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:“Təhsil” NPM
Year:2012
Pages:376
ISBN:
File:PDF, 114 MB
Download:Click here

Ordubadi M. S. Dumanlı Təbriz (roman). 1-ci kitab (I-II hissə). Bakı: “Təhsil” NPM, 2012, 376 s.

Annotasiya: Əsrin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda cərəyan edən hadisələr, ölkə daxilindəki iqtisadi və siyasi ziddiyyətlər, birinci rus inqilabının İrandakı milli azadlıq hərəkatına təsiri, Zaqafqaziya bolşeviklərinin beynəlmiləlçilik köməyi, xalqlar dostluğu, el qəhrəmanı Səttar xanın başçılıq etdiyi ümumxalq mübarizəsi, imperialist casuslarına və yerli hakimiyyət orqanlarına qarşı vətənpərvər qüvvələrin çıxışları romanın əsas məzmununu təşkil edir.

Leave a Comment