Babak Javanshir. İran’daki Türk Boyları ve Boy Mensubu Kişiler (Safevî Dönemi – I. Şah Tahmasb Hâkimiyetinin Sonuna Kadar/1576). Doktora Tezi (2007)