Cek London. Martin İden (2009)

Cek London. Martin İden (2009)
Cek London. Martin İden (roman). Tərcümə edəni və ön sözün müəllifi: İ. İbrahimov; Redaktor: M. Qarayev. Bakı: “Şərq–Qərb” ASC, 2009, 400 s. ISBN 978-9952-448-56-6

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 29.6 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
Annotasiya: “Martin İden” romanı görkəmli Amerika yazıçısı Cek Londonun (18761916) ən məşhur əsərlərindən biridir. Romanda sənət adamının faciəli həyatından söhbət açılır.
    Əsər indi də gənclər tərəfindən seviləsevilə oxunur.