Michael Richard Jackson Bonner. Three neglected sources of Sasanian history in the reign of Khusraw Anushirvan (2011)

Michael Richard Jackson Bonner. Three neglected sources of Sasanian history in the reign of Khusraw Anushirvan (2011)
Title:Three neglected sources of Sasanian history in the reign of Khusraw Anushirvan
Author:Michael Richard Jackson Bonner
Translator:
Editor:
Language:English
Series:Studia Iranica: cahier 46
Place:Paris
Publisher:Association pour l’avancement des études iraniennes
Year:2011
Pages:115
ISBN:9782910640323, 2910640329
File:PDF, 29.7 MB
Download:Click here

This cahier deals with the criticism of three sources: Dīnawarī’s al-Akhbār al-Ṭiwāl, the so-called Sīrat Ānūsharwān, and Firdawsī’s Shāhnāma. The need to examine these sources arises from a re-evaluation of Nöldeke’s Khudāy-Nāma hypothesis; a case is built for the independence and utility of those three sources; and four test cases follow, in which the sources are put to work on issues of central importance in the history of sixth-century Iran. The conclusion is a narrative integrating the findings of the test cases into the broad picture of Sasanian history.

Related posts:

İsgəndərov A. C. 1918-ci il mart qırğınının tarixşünaslığı (1997)
Kərimova S. M. Çarizmin Azərbaycanın işğalında və müstəmləkəçilik siyasətində erməni siyasətbazların...
Bayramlı C., Zifəroğlu V. Azərbaycan hökmdarları: Səfəvilər (2015)
Arazoğlu. Müxtəsər Azərbaycan tarixi (2002)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Böyük Britaniyanın arxiv sənədləri (2008)
Cahangir Hüseyn Əfşar. Azərbaycan Nadir şah dövləti (2014)
Kollektiv. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi (2013)
Ağamalı F. R. XVIII əsrin II yarısı XIX əsrin əvvələrində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial-iqti...
Rəhmanzadə Ş. F. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində ərazi məsələləri (2008)
Əliyev M. M. Azərbaycan tatları (2006)
Məmmədov İ. M. Azərbaycana qarşı Sumqayıt təxribatı - "Qriqoryanın işi" (2013)
Charles Barbier de Meynard. Dictionnaire géographique, historique et littéraire de la Perse et des c...
1926-cı il I Bakı Türkoloji qurultayı: stenoqram materialları, biblioqrafiya və foto-sənədlər (2006)
Ağamalı Y. F. Qarabağ xanlığının qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə münasibətləri (1998)
Quliyev V. M. Ağaoğlular (1997)
Ümit Erkan. 16. yüzyılda Osmanlı'da Kızılbaş ayaklanmaları (2014)
Yusuf Akçura. Üç tarz-ı siyaset (1995)
Kolektif. Oğuzlar: dilleri, tarihleri ve kültürleri (2015)
François Georgeon. Türk milliyetçiliğinin kökenleri: Yusuf Akçura, 1876-1935 (1996)
Seyfettin Çetin. Yâkût el-Hâmevî'nin Mu'cemü'l-büldan adlı eserinde Kürtler (2013)