Qurbanlı Ə. C. Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət (1945-1990-cı illər). Dissertasiya (2012)

Qurbanlı Ə. C. Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət (1945-1990-cı illər). Dissertasiya (2012)
Title:Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət (1945-1990-cı illər). Dissertasiya
Author:Əsəd Canəli oğlu Qurbanlı
Translator:
Editor:Elmi rəhbər: Fəzail Feyruz oğlu İbrahimli
Language:Azerbaijani Turkic
Series:
Place:Bakı
Publisher:Bakı Dövlət Universiteti
Year:2012
Pages:166
ISBN:
File:PDF, 5.37 MB
Download:Click here

Qurbanlı Ə. C. Ermənistan SSR-də azərbaycanlılar əleyhinə siyasət (1945-1990-cı illər): tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya. Bakı: Bakı Dövlət Universiteti, 2012, 166 s.

Mündəricat

İxtisarların siyahısı … 3
Giriş … 4

I fəsil. Müharibədən sonrakı ilk illərdə azərbaycanlıların deportasiyası … 13

1.1. Deportasiyanı doğuran şərait və səbəblər … 13
1.2. Sovet-Türkiyə münasibətlərinin azərbaycanlıların deportasiyasına təsiri … 17
1.3. Ermənilərin siyasi şəraitdən yararlanma cəhdləri … 43
1.4. Deportasiyanın həyata keçirilməsi … 65

II fəsil. 50-90-cı illərdə milli münasibətlərdə yaranmış durum … 92

2.1. Erməni şovinizminin yenidən güclənməsi … 92
2.2. Azərbaycanlıların kütləvi sıxışdırılması … 112
2.3. Azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından deportasiyası … 123

Nəticə … 150
İstifadə edilmiş ədəbiyyat … 158